Stockholm

Förändringsledning, projektledning, verksamhetsanalytiker och experter inom bank och försäkring och offentlig sektor

Anders Renander

Anders Renander

Med över 25 års erfarenhet av bank och försäkring från både affär och IT varav över 10 år som konsult har Anders värdefulla praktiska erfarenheter inom förändrings- och projektledning, också på internationell nivå.

Anette Simson

Anette Simson

Anette har mer än 25 års erfarenhet inom projektledning och har genomfört drygt 40 projekt inom offentlig verksamhet. Hon har lång erfarenhet av olika typer av digitaliseringsprojekt och av utredningar av verksamhets- och informationsbehov kopplat till affärsregler, styrning och utveckling.

Arthur Pauwels

Arthur Pauwels

Arthur är en systemutvecklare och kravanalytiker med erfarenhet av banksektorn och av den finansiella plattformen Front Arena.

Bashtin Nematbakhsh

Bashtin Nematbakhsh

Bashtin är en senior program- och projektledare med gedigen erfarenhet av att driva komplexa projekt i stora organisationer inom främst digitalisering och transformation.

Bercem Fritzell

Bercem Fritzell

Bercem är en senior konsult med bred kompetens med inriktning mot projektledning, förvaltning och leverantörsstyrning. De senaste åren har fokus varit på att leda och coacha inom agila arbetsätt och metoder.

Bo Halvdansson

Bo Halvdansson

Med bakgrund som Business Controller och Strategy Controller har Bo fokuserat på strategiska frågor, att skapa en ändamålsenlig styrning, samt att skapa förutsättningar för ett effektivt samspel mellan IT och affär.

Carin Gästgivar

Carin Gästgivar

Catarina Frank

Catarina Frank

Catarina är en driven konsult med 25 års erfarenhet av projektledning och implementation av affärskritiska system inom bank och finans. Hon har erfarenhet från bl.a trading, custody, payment. (front/mid/backoffice) samt ekonomi.

Vi vill ha dig!

Börja jobba hos oss

Är du intresserad av att jobba med oss? Slå en signal till Michael på 070 620 02 44 eller till Tomas på 070 025 35 36 så kan vi snacka!

Daniel Rados

Daniel Rados

Daniel är en erfaren seniorkonsult som arbetat 10 år med kravanalys och implementation inom Capital Markets-segmentet.

David Sundblad

David Sundblad

Med över 15 års erfarenhet från uppdrag inom både verksamhet och IT har David både bred och djup kunskap inom bank och försäkring. David är en mycket erfaren förändringsledare med kunskaper som täcker alla de faser ett förändringsprojekt går igenom.

Elin Rosenqvist

Elin Rosenqvist

Elin jobbar som säljare och konsultansvarig inom området Offentlig Sektor och fokuserar på att leverera seniora konsulter med stark leveransförmåga.

Elisabet Backlund

Elisabet Backlund

Elisabet har över 20 års erfarenhet från olika typer av IT relaterade projekt. Allt från att leda utredning, utveckling, och projekt i olika storlekar samt att genomföra projektgranskningar, i huvudsak inom bank- och försäkringsvärlden.

Eric Kjellén

Eric Kjellén

Efter mer än 20 år som konsult inom bl.a. försäkrings- och telekombranschen har Eric en gedigen erfarenhet av att arbeta med arkitekturfrågor i olika typer av IT-relaterade projekt, ofta med uppdrag direkt under företagsledning eller CIO.

Erik Hamlin

Erik Hamlin

Erik är en konsult med stor erfarenhet från implementation av standardsystem som Front Arena för kunder inom både bank och kapitalförvaltning.

Erik Johnsson

Erik Johnsson

Erik specialistområde är utredning och implementation av standardsystem inom bank, pension, hedge- och globala fonder.

Erik Svensson

Erik Svensson

Med 20 års erfarenhet inom försäkringsbranschen varav 18 år som aktuariekonsult, besitter Erik stora kunskaper inom svensk livförsäkring.

Felix Skaremark-Solberg

Felix Skaremark-Solberg

Felix är en konsult med stor erfarenhet av finansiell systemutveckling och standardsystem som Front Arena för kunder inom både bank och kapitalförvaltning.

Fredrik Hammargren

Fredrik Hammargren

Fredrik har mer än 15 års erfarenhet av försäkringsbranschen både som specialist och i ledande befattning.

Fredrik Millert

Fredrik Millert

Fredrik har arbetat inom livförsäkringsvärlden sedan 1996 och som konsult sedan 1999, bl.a. i roller som aktuarie, kravanalytiker, projektledare.

Glenn Cavander

Glenn Cavander

Glenn har jobbat som seniorkonsult, linjechef och affärsutvecklare inom Capital Markets-segmentet i snart 20 år. Han har en gedigen erfarenhet av att leda stora implementationsprojekt och strategiska förändringsprojekt, och har jobbat båda nära verksamheten och IT.

Gunilla Blixt

Gunilla Blixt

Gunilla har mer än 25 års erfarenhet som specialist och chef inom IT och mjukvaruutveckling av affärssystem. Hon har bred kompetens inom hela produktutvecklingscykeln från kravfångst, design och utveckling till test och dokumentation och hon brinner för det agila förhållningssättet.

Henna Murto

Henna Murto

Henna arbetar som kravanalytiker, verksamhetsarkitekt, samt process- och metodutvecklare. Hon har lång erfarenhet av verksamhetsutveckling i olika roller, främst på stora myndigheter.

Henrik Svantesson

Henrik Svantesson

Med över 20 års erfarenhet från försäkringsbranschen varav över 15 år som konsult i olika roller har Henrik skaffat sig värdefulla erfarenheter inom ledarskap och projektledning både inom verksamhet och IT.

Tillsammans

Vi arbetar tillsammans

Vi arbetar alltid i team med våra kunder och vi vet all det är teamet som når framgång. Varje konsult på Rumbline har givetvis tillgång till sina kunniga kollegor.

Jan Forsh

Jan Forsh

Med över 25-års erfarenhet inom bank- och försäkringsbranschen, som anställd i ledande roller och konsult har Jan skaffat sig breda och värdefulla erfarenheter inom ledarskap, verksamhetsutveckling, förändringsledning samt projektledning både inom verksamhet och IT.

Jens Holm

Jens Holm

Jens arbetar som verksamhetskonsult med fokus på IT-styrningsfrågor och förändringsarbete. Han har bred ledarerfarenhet från både utvecklingsprojekt och förvaltningsarbete i komplexa miljöer med ett stor mått av beroenden.

Johan Hjort

Johan Hjort

En ledare och arkitekt som brinner för att skapa strategier och lösningar som kan möta förändringar och framtida verksamhetsbehov. Johan är en stark förespråkare av ett agilt arbetssätt och fokuserad på att leverera maximal affärsnytta till organisationen.

Johan Lundqvist

Johan Lundqvist

Johan har en bred erfarenhet inom flertalet IT-roller. Speciellt inom IT Service Management, Förvaltningsledning och Projektledning. Han har under de senaste åren verkat inom offentlig sektor, främst på stora myndigheter.

Johanna Gerdin Bueno

Johanna Gerdin Bueno

Drivkraften i Johannas arbete är att hela tiden identifiera lösningar som leder till förenkling och effektivisering med fokus på att skapa affärsvärde. Hon har genom hela sin karriär arbetat med projektledning, verksamhetsutveckling och affärsutveckling utifrån digitaliseringens möjligheter.

Jonas Melin

Jonas Melin

Juhan Pärli

Juhan Pärli

Juhan har lång erfarenhet av förändringsledning, främst inom bank- och försäkring, där han fått värdefulla erfarenheter inom ledarskap, verksamhetsutveckling samt projektledning. Med målet att förenkla för alla intressenter utgår han från de effektmål som ska uppnås.

Kajsa Domeij

Kajsa Domeij

Kajsa är en erfaren projektledare och testledare som jobbat i systemutvecklingsprojekt hos olika kunder sedan 1990.

Katrin Idestam-Almquist

Katrin Idestam-Almquist

Katrin är en erfaren och driven konsult med specialisering kring testledning inom tjänstepensionsområdet. Hon har en lång bakgrund inom IT och har deltagit i många komplexa systemutvecklingsprojekt och systemförflyttningar sedan 1991.

Kristina Finnberg

Kristina Finnberg

Kristina Tormod

Kristina Tormod

Kristina har mycket lång erfarenhet som ledare och chef med ansvar för verksamhets-utveckling, digitalisering, IT och säkerhet. Hon har bland annat arbetat med effektivisering av IT-funktioner, höjt säkerheten och sett till att skapa affärsvärde med IT.

Lars Eriksson

Lars Eriksson

Lars är en seniorkonsult med stor erfarenhet av mjukvaruutveckling och problemställningar runt Capitalt Markets-segmentet med frågor kring riskhantering och värdering av finansiella instrument.

Lena Kelbel

Lena Kelbel

Lena har arbetat som chef och förändringsledare inom försäkringsbranschen i drygt 20 år. Hon har bred kompetens från affärs- och organisationsutveckling

Lisa Falkegren

Lisa Falkegren

Lisa är en erfaren affärs-och verksamhetsutvecklare med över 20 år inom bank och finans. Lisa har stort intresse i frågor som rör affärsverksamhet, organisationsutveckling, verksamhetsanalys och förändringsledning.

Lotta Lilja

Lotta Lilja

Lottas huvudfokus är verksamhetsutveckling och förändringsledning inom kommunal och offentlig sektor med fokus på IT, digitalisering och verksamhetsnytta.

Magnus Kjellberg

Magnus Kjellberg

Med över 20 år som konsult har Magnus en bred erfarenhet från förändringsledning som täcker in systemutveckling, drift, systemförvaltning, och projektledning.

Marie Lassesson

Marie Lassesson

Marie är ansvarig för affärsområdet Offentlig Sektor, som fokuserar på att leverera seniora konsulter med stark leveransförmåga.

Martin Olsson

Martin Olsson

Martin är en finansiell utvecklare med stor erfarenhet av systemet Front Arena. Han är specialist på värdering, risk och kvantitativ analys.

Mats Blomkvist

Mats Blomkvist

Mats jobbar som projektledare och har lång erfarenhet från stora komplexa projekt med fokus på hög informationssäkerhet och höga krav på tillgänglighet och prestanda. Han är mån om att skapa ett prestigelöst arbetsklimat där individer i teamet får möjlighet att växa, ta ansvar och trivas.

Mats Liljedahl

Mats Liljedahl

Mats är en projekt- och programledare som har lång erfarenhet av stora komplexa projekt. Han har över 20 års erfarenhet som projektledare och har lett både utvecklingsprojekt samt några av Sveriges absolut största outsourcingprojekt

Engagemang

Vi kan!

Vi är individer som vill och kan. Vi tror att all framgång utgår ifrån individer som vill och som är beredda att investera sitt engagemang och ansvar i uppgiften. Detta engagemang och ansvar använder vi för att uppnå önskade mål, effekter och kvalité.

Mia Alsterklint

Mia Alsterklint

Mia är en driven konsult med över 20 års erfarenhet inom finans- och försäkringsverksamhet där hon har en bred och mångsidig bakgrund inom både IT och verksamhet.

Michael Magnerius

Michael Magnerius

Michael är initiativtagare, grundare och VD på Rumbline Consulting AB. Michael har arbetat i eller som leverantör inom bank- och försäkringsbranschen sedan 1989.

Mikael Lindström

Mikael Lindström

Mikael har en bred erfarenhet från förändringsledning, och har även uppdrag som IT-arkitekt. Tidigare erfarenheter täcker in allt från systemutveckling, drift, systemförvaltning, systeminförande och projektledning.

Mikael Przysuski

Mikael Przysuski

Mikael har 15 års erfarenhet från att leda internationella projekt innefattande verksamhet, systemutveckling, integration, verifiering och driftsättning.

Niclas Lindeberg

Niclas Lindeberg

Niclas är en senior konsult med bred kompetens inom tjänstepensionsområdet med erfarenhet från uppdrag hos både valcentral och försäkringsgivare. Han har över 20 års erfarenhet som projektledare, Team Coach, Testledare och Förvaltningsledare.

P-O Radig

P-O Radig

Med snart 20 års erfarenhet inom finansbranschen och 15 år som konsult inom både affärssidan och IT har P-O skapat sig mycket värdefulla kunskaper inom förändrings- och projektledning,

Paula Ludvigsen

Paula Ludvigsen

Paula är en senior konsult och rådgivare med inriktning påförändringsarbete med drygt 20 års erfarenhet från bank och försäkringsbranscherna.

Per Ininbergs

Per Ininbergs

Per är ansvarig för affärs­området Capital Markets, som arbetar med utredning kring och införande av standard- system för kapital- marknad och förvaltning.

Per Lundeberg

Per Lundeberg

Att skapa effektivitet och kvalitet i IT-leveranser har blivit något av Pers specialitet. Han är en strukturerad förändringsledare med omfattande erfarenhet från både kund- och leverantörssidan.

Per Nordlund

Per Nordlund

Per har under de sista 10 åren innehaft roller med anknytning till kortområdet. Han har utvecklat en expertis inom utgivnings-, inlösen-, och ATM-områdena.

Pernilla Nilsson

Pernilla Nilsson

Pernilla mångsidig erfarenhet inom förändringsledning, personalansvar, portföljhantering, utredning, krav och analys.

Peter Eriksson

Peter Eriksson

Ärlighet

Ärlighet och respekt

Vi tror att ärlighet och respekt är en förutsättning för att bygga förtroendet i vardagen liksom i svåra lägen.

Sasan Enajati

Sasan Enajati

Med 20 års erfarenhet från trading och kapitalmarknader har Sasan bred erfarenhet från utveckling och support inom riskkontroll och compliance, valuta och kapitalförvaltning.

Tom Andersson

Tom Andersson

Tom har många års erfarenhet som IT- och verksamhetsarkitekt framför allt från stora myndigheter. I sina uppdrag har han fokus på att hitta en fungerande långsiktig helhet, där verksamhetsnytta, enkelhet och förvaltningsbarhet är prioriterade områden.

Tomas Johansson

Tomas Johansson

Tomas jobbar som säljare och affärsutvecklare inom området Bank och Försäkring, och har ett långt förflutet som företagsledare, entreprenör och säljare från den finansiella sektorn.

Åsa Nordlander

Åsa Nordlander

Åsa har lång erfarenhet av arbete i gränslandet verksamhet/IT i stora organisationer. Hon har arbetat med projekt- och förändringsledning, strategiska mål, helhetsperspektiv, agilt arbetssätt och juridisk-tekniska lösningsmönster.

Rumbline Dalarna

Erfarna konsulter i Dalarna inom projektledning, test, arkitektur och utveckling.

Carl Målargården

Carl Målargården

Carl är en senior projekt- och förvaltningsledare med stor teknisk bakgrund i roller som både arkitekt och systemutvecklare.

David Andersson

David Andersson

David är en senior konsult med stor erfarenhet av Office 365, SharePoint, Episerver, Azure samt UX/UI.

Evalotta Holm

Evalotta Holm

Evalotta är en erfaren konsult i roller som projektledare, testledare, uppdragsledare och förvaltningsledare. Hon har erfarenhet från både projekt och förvaltning.

Helena Carlsson

Helena Carlsson

Helena är en senior testledare med kunskaper som spänner över testarbetets alla delar. Hennes bakgrund som utvecklare gör att hon ofta agerar länk mellan verksamhet och IT.

Henrik Hagberg

Henrik Hagberg

Henrik är VD för affärsområde North och driver verksamheten vid vårt kontor i Borlänge. Han har arbetat med IT sedan 2002 och bl.a. varit projektledare inom både privat och offentlig sektor.

Glädje

Vi bryr oss

Vi bryr oss om de människor som vi arbetar med. Det gäller kunder, samarbetspartners och kollegor. Vi tycker också det är viktig att vi kan hitta stunder i arbetet och däremellan för att ha kul, vi tror att med glädje så når man mycket längre

Johan Skogberg

Johan Skogberg

Johan är en senior konsult med erfarenheter att leda stora och komplexa projekt inom testområdet, där hans kunskaper spänner över alla delar av testarbetet.

Johan Lundberg

Johan Lundberg

Johan är certifierad Enterprise Architect inom arkitekturramverket och metodiken TOGAF med fokus på att ta fram IT-tjänster för nya och befintliga verksamhetsbehov.

Marianne Daniels

Marianne Daniels

Marianne är en senior projektledare med lång erfarenhet av att driva både stora och små IT-projekt inom olika branscher.

Vill du jobba med oss?

Vill du jobba med oss?

Ring Henrik på 070 2820681 så kan vi prata lite!

Oskar Sandström

Oskar Sandström

Oskar är en senior fullstackutvecklare med inriktning mot webb- och frontendutveckling

Patrik Nordin

Patrik Nordin

Patrik är en senior fullstackutvecklare med inriktning mot webb- och frontendutveckling.

Pär Bergner

Pär Bergner

Pär har en gedigen erfarenhet i roller som, förändringsledare, verksamhetsutvecklare, projektledare, processutvecklare, linjechef och affärssystemskonsult.

Rasmus Karlsson

Rasmus Karlsson

Rasmus är en senior konsult med över 20 års erfarenhet av UX- och UI-design/utveckling och tillgänglighetsarbete tillsammans med både myndigheter och stora privata aktörer.

Terese Rustas

Terese Rustas

Terese är en senior konsult med lång erfarenhet av att driva förändrings- och utvecklingsprojekt med fokus på IT, digitalisering och verksamhetsnytta.

RUMBLINE SKÅNE

Erfarna konsulter i Skåne inom projektledning, test, arkitektur och utveckling.

Andy Törnquist

Andy Törnquist

Andy är VD för affärsområde South och driver verksamheten vid vårt kontor i Malmö och Helsingborg.

Anita Skoglund

Anita Skoglund

Anita har en lång erfarenhet av utvecklingsarbete och förändringsledning i offentlig sektor, och har stor kunskap om hur politiskt styrda organisationer fungerar och vilka utmaningar med projektverksamhet som finns i dessa.

Siril Yella

Siril Yella

Siril är expert och teknisk rådgivare med stor erfarenhet inom tillämpad artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML).