En bild av två olika stora ägg som symboliserar Rumblines olika stora kunder

Rumbline och våra kunder

Etablerade varumärken och uppstickare

Bland våra kunder finns såväl de större bankerna och försäkringsbolagen, som nischade aktörer. Inom offentlig sektor finns vi hos olika myndigheter, regioner och kommuner.

I vissa uppdrag hjälper vi till med att utveckla en idé eller utforma en strategi. I andra, med att planera, förarbeta och genomföra förändringar på ett effektivt sätt.

Kunskapen hos våra erfarna konsulter är både bred och djup. De bidrar med allt från praktiska råd och idéer till handfast ledarskap och uppföljning av resultat.

Vi finns där våra kunder finns

Stockholm, Dalarna, Skåne

Vi jobbar nära våra kunder och har kontor och lokal närvaro på flera orter. Vi finns i Stockholm, Dalarna och Skåne.

Vårt sätt att arbeta

Högst förtroende

Våra framgångar bygger på vår förmåga att skapa och upprätthålla ett ömsesidigt förtroende. Våra kunder beskriver ofta vårt samarbete som inspirerande och resultatinriktat, samt att vårt erbjudande ständigt ligger rätt i tiden, trots att omvärlden förändras. Vi värderar detta förtroende högt och känner oss ödmjuka inför uppgiften. Det gör att vi ständigt arbetar med att vidareutvecklas för att vara en fortsatt attraktiv samarbetspartner för våra kunder. 

BANK, FOND OCH FÖRSÄKRING

Specialister på förändringsarbete

Rumbline är specialister på att leda omfattande förändringsarbeten inom bank och försäkring. Vi ger praktiska råd, realiserar idéer och säkerställer önskade effekter i genomförandet. Med beprövad metodik och praktisk erfarenhet hjälper vi våra kunder att lyckas med alla delar av deras förändringsarbete.

Vi förstår verksamheten

Vi har stor erfarenhet av att driva förändringsarbete. Våra konsulter har under många år arbetat i verksamhetsnära roller med exempelvis verksamhetsanalys och kravställning, eller som produktspecialister och processutvecklare.

Vi kan tekniken och är hands-on

Vi förstår vad det innebär för ett försäkringsbolag att införa och förvalta ett nytt försäkringssystem.

Vi jobbar både med de stora bankerna och de små hedgefonderna. Vi vet hur man räknar på risk och värdering, hur man bygger integrationer mot marknadsplatser och hur man hanterar stora orderflöden.

Vi finns nära våra kunder och arbetar dagligen med att analysera och leda verksamheten, med att leda förändringsarbetet, och med detaljkunskap om underliggande regelverk och teknik.

Ledarskap

Våra erfarna konsulter tar ansvar för projekt på alla nivåer, från kortare förstudier och utvecklingsprojekt till stora affärskritiska program som spänner över flera år.

Regelverk

Vi hjälper våra kunder att navigera rätt bland alla finansiella regelverk som tex Mifid, Mifir, GDPR, FRTB, PSD2. Vi har praktiskt erfarenhet av hur reglerna ska tolkas och implementeras.

Testledning och teststrategier

Vi har erfarna testledare som säkerställer kvalitén i alla leveranser och kan hjälpa till med att bygga upp automatiserade testmetoder.

Vi pratar grekiska…

Delta, gamma, vega, theta, rho och epsilon är en del av vår vardag, och likaså är komplicerade riskberäkningar, kalibrering av volatilitetsytor, och olika matematiska statistiska metoder.

… Och många andra språk

Stora finansiella standardplattformar, Python, Java, C#, parallella beräkningsnoder, AWS, Azure, SQL, Java, .Net och SQL. Vi kan de verktyg som efterfrågas och används inom Capital Markets.

Marknadsdata

Nasdaq, Bloomberg, Markit, Traiana, Reuters, samt olika börser och clearinghus är några av de spelare på marknaden vi jobbar mot varje dag.

Datadrivet beslutsfattande

Vad vet du om dina kunder och din verksamhet?

Data är grunden för all analys som hjälper dig att fatta rätt beslut. Vi har verktygen som kan samla in data, både från omvärlden och din egen organisation, för att göra analyser och dra slutsatser som utvecklar din verksamhet och ökar lönsamheten.

Cloudmigrering

Vi kan de underliggande teknikerna, från traditionella BI- och datawarehouselösningar via de relevanta programmeringsspråken och biblioteken till alla de stora Cloudplattformarna. Vi har erfarenhet av AWS, Azure och Google cloud.

Machine Learning och Artificiell Intelligens

Vi har seniora konsulter som är aktiva forskare inom Artificiell Intelligens och Machine Learning. Vi hjälper dig med metodval, att formulera och validera hypoteser, att kalibrera modeller och säkerställa att verktygen ger maximal nytta i verksamheten.

Våra seniora förändringsledare säkerställer att alla projekt hamnar rätt.

Offentlig sektor

Genomförandekraft

Vi vet hur stora komplexa organisationer fungerar. Våra konsulter arbetar åt kommuner, regioner och myndigheter, i huvudsak inom två områden – verksamhetsstöd och genomförande.

Ledarskap

Vi vet vad som behöver göras, vi har tyngden och erfarenheten att leda komplexa projekt i stora organisationer. 

Expertis

Vi vet hur projekten ska genomföras. Vi gör verksamhetsanalys, projektplaner och IT-arkitektur. 

Verksamhets- och Enterprisearkitekter

Rumblines erfarna konsulter är verksamhets- och IT-arkitekter som stöttar kunderna på operativ, taktisk och strategisk nivå i deras beslutprocesser.

Förändringsledning

Nya tider kräver nya arbetssätt och förändringsledning blir allt viktigare för våra kunder, Våra konsulter är uppskattade för sina förmågor att driva och leda förändringar.

Digitalisering

Våra konsulter tar ansvar för projekt på alla nivåer. Många uppdrag i offentlig sektor handlar om digitalisering i olika former.